4C Solutions

Et samarbeid som gjør det mulig å løse større utfordringer

4C Solutions kombinerer kompetanse fra fire selskaper med lang erfaring innen energisektoren.

Mulighet for å kombinere opp til 200 ressurser.

Produksjon, fabrikasjon og testing.

Les mer på 4csolutions.no »

 
4c corporate presentation 020316 side 25
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering