Engineering

Programvare

Vi er opptatt av kvalitet og gode resultater, og investerer derfor i den beste programvaren for å sørge for at vi til enhver tid har full kontroll på våre prosjekter.

Til støtte for engineering, design og prosjektledelse bruker vi følgende programvare:
  • Autodesk AutoCAD - tegning av skjematikk
  • Autodesk Inventor - 3D modellering & Design System
  • Autodesk Vault Professional – Revisjon og versjon håndtering av tegninger
  • ANSYS - Finite Element Analysis
  • Simulation X – Hydrauliske beregninger og simulering av systemer
  • MathCAD - Design Beregninger og Rapportering
  • Microsoft Project - Dash- prosjektplanlegging og planlegging
  • Dash - Prosjekt Regnskap
utvikling ikke original
bj%c3%b8rnar huru

Challenge Us

Bjørnar Huru

Engineering Manager/Ass. General Manager

+ 47 930 33 318
bhu@malmorstad.no
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
qualified - utilities nordics and central europe cmyk
jqs-supplier-logo-stamp
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering