Ideas well executed

for the oil and gas industry

Solving challenges

for the defence market

Ideas well executed

Vi løser store utfordringer for den internasjonale olje- og gassindustrien og forsvaret ved å kombinere førsteklasses ingeniørarbeid med 70 års produksjon av innovative løsninger.
Partner av 4C Solutions
Vårt viktigste mål er å oppnå kostnadsbesparelser for våre kunder ved å bruke smarte forretningsmessige og tekniske løsninger.
Les mer »
4C SOLUTIONS
Våre produkter
Vi utvikler et bredt spekter av
standardiserte og skreddersydde
produkter som må holde ut
under tøffe offshoreforhold

 
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
qualified - utilities nordics and central europe cmyk
jqs-supplier-logo-stamp
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering