Etikk

Vi arbeider etter høye etiske standarder og prinsipper om samfunnsansvar, eierstyring og selskapsledelse.

Malm Orstad skal fremme god helse og et trygt arbeidsmiljø i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder.

Les mer
etikk
anne elisabeth wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering