HMS Politikk

Vår HMS-ledelse er høyt prioritert, med en samordnet ledelse av helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet. 

HMS systemet vårt er basert på involvering og forpliktelse fra alle ansatte, og implementeres og vedlikeholdes gjennom alle nivåer i organisasjonen. 


Les mer
 dt86380
anne elisabeth wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering