HMS Politikk

HMS har høyeste prioritet i Malm Orstad AS. Målet om å unngå skader skal alltid ha førsteprioritet i alle våre aktiviteter; uansett sted, tid eller krav til produktivitet.

Malm Orstad har en samordnet ledelse av helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet. HMS systemet vårt er basert på involvering og forpliktelse fra alle ansatte, er implementert og vedlikeholdes gjennom alle nivåer i organisasjonen.


Les mer
 dt86380
anne elisabeth wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
qualified - utilities nordics and central europe cmyk
jqs-supplier-logo-stamp
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering