HMS-politikk

hms-politikk
Vår HMS-ledelse er høyt prioritert, med en samordnet ledelse av helse, arbeidsmiljø, ytre miljø, sikkerhet, sikring og kvalitet.  HMS systemet vårt er basert på involvering og forpliktelse fra alle ansatte, og implementeres og vedlikeholdes gjennom alle nivåer i organisasjonen. 
 
Vi jobber etter en nullfilosofi. Malm Orstads ambisjon for HMS arbeidet er å fullstendig unngå uønskede hendelser. Dette innebærer at vi ikke aksepterer skader på personell eller miljøet. Målet om å unngå skader skal alltid ha førsteprioritet i alle våre aktiviteter; uansett sted, tid eller krav til produktivitet.
 
Det skal jevnlig rapporteres, samt gjennomføres periodiske målinger for det fysiske og psykiske arbeidsmiljø for å redusere situasjoner som kan medføre skade på liv, helse, miljø eller eiendom. Vi jobber kontinuerlig forebyggende mot risiko for skade på personell, utstyr og det ytre miljø.
 
Alle ansatte skal vise og utøve varsomhet i sitt arbeid, og medarbeidernes kunnskap, bevissthet og holdninger omkring HMS skal sikres gjennom god opplæring og høy motivasjon.
 
Utvikling av produkter skal være i samsvar med interne HMS-verdier, de aktuelle direktiver og relevante lover og forskrifter.
 
Våre leverandører oppmuntres også til HMS- verdisyn basert på høye standarder og målstyring. Innkjøp av varer og tjenester skal ivaretas med basis i våre etiske verdier og HMS standard, og bedriften skal være en bidragsyter til bærekraftig utvikling av samfunn og det globale økosystem.
 
anne elisabeth wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering