Kvalitetspolitikk

Vår Kvalitetsledelse er høyt prioritert, med en integrert ledelse av HMS og kvalitet. Malm Orstad skal utvikle, konstruere, tilvirke og levere produkt og tjenester med riktig kvalitet og "Riktig første gang". Videre skal vi oppfylle offentlige krav og forskrifter.

Les mer
kvalitetspolitikk
anne elisabeth wetteland

Kontakt KHMS

Anne Elisabeth Wetteland

QHSE Manager

+ 47 472 58 382
aew@malmorstad.no
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
qualified - utilities nordics and central europe cmyk
jqs-supplier-logo-stamp
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering