Manufacturing

Sveising

sveis
Den er spesielt egnet for påleggssveising og sammenføyning av rør og bolter. Maskinen kan sveise vanlig fugesveis (Buttweld) og smalfugesveising (Narrow gap). Sistnevnte har flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle metoder, blant annet kortere sveisetid, lite varmeutvikling og raskere gjennomløpstid i produksjonen. Under design av maskinen har vi fokusert på at den skal være også skal effektiv for Inconell-påleggssveising.

Vi har et spesialdesignet sveiseanlegg – Polysoude Tig-sveisemaskin. Maskinen har en gantry på 20 meter, to komplette fullautomatiserte sveiseenheter, 3t tørnebord, intigrert strøm for backing og headstock.

Sveiseenhetene kan operere helt uavhengig av hverandre eller utføre samkjørte oppgaver. Dette fører til at maskinen er fleksibel da det for eksempel kan sveises innvendig cladding i den ene stasjonen mens den andre gjør utvendig cladding på annet arbeidsstykke. Dersom større sveiseoppdrag skal utføres kan enhetene samkjøres slik at ytelsen kan maksimeres.

Anlegget inneholder også funksjon for standard fugesveising og Narrow gap. Narrow gap-sveising brukes på sammenføyning av deler med tykt gods og gjør at du kan bruke en minimal sveisefuge. Dette gjør at operasjonen går kjappere og er kostbesparende.
morten orstad

Challenge us

Morten Orstad

Production Manager

Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
qualified - utilities nordics and central europe cmyk
jqs-supplier-logo-stamp
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering