Manufacturing

Testing og kvalitetssikring

Malm Orstad sine fasiliteter inneholder alt nødvendig testutstyr for å kvalitetssikre produktene vi utvikler og produserer.

Offshore-produkter blir brukt i kritiske miljøer og feil på utstyret kan lett få fatale konsekvenser for miljø og personell, samt føre til høye kostnader. Bransjen har derfor store krav til driftssikkerhet og det kreves at produktene som blir levert er nøyaktig testet slik at de ikke skal feile under operasjonene, og alle våre operatører er nøye opplært i alle testprosedyrer.

Les mer
 jih4978
morten orstad

Challenge us

Morten Orstad

Production Manager

Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
qualified - utilities nordics and central europe cmyk
jqs-supplier-logo-stamp
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering