MO Update

53039

Malm Orstad har snudd tallene og vant pris for god inspirasjon

Inspirasjonspris til Malm Orstad

sailaway 1

Verdens første offshore havmerde

Ocean Farm 1

Challenges solved

Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering