MO Update

sailaway 1

Verdens første offshore havmerde

Ocean Farm 1

skjermbilde 2017-08-04 kl  11 29 26

Nytt marked og leanstrategi

Bedre resultater

Challenges solved

Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering