MO Update

Verdens første offshore havmerde

Ocean Farm 1

sailaway 1
Malm Orstad er stolt over å være en av kjerneleverandørene til verdens første offshore havmerde for oppdrett av laks.

Det er kjekt å se at vi kan bruke vår teknologi og kompetanse fra olje & gass næringen inn mot nye næringer! Se video for mer detaljer:

 

 


Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering