MO Update

Continuous Moving Skidding System:

Verdens raskeste skiddesystem

skiddeutstyr hoved
Malm Orstads nyutviklede skiddesystem opererer over dobbelt så raskt som dagens systemer og vil kunne gi en effektiviseringsgevinst ingen engang hadde våget å håpe på.

Se demonstrasjonsvideo av den nye skidden:
– Hele poenget med oppdraget var å utvikle et mer effektivt system, men at det skulle kunne operere over dobbelt så raskt som dagens var over all forventning.
– En verdensnyhet?
– Så vidt meg bekjent finnes ikke noe liknende på markedet i dag, sier Haakon Wiik, prosjektleder for nyvinningen.


GODT SAMARBEID

Mye tyder på at kunden, Island Offshore, får julegaven de har ventet på.
– Det blir mest sannsynlig FAT-testing i desember, sier Wiik forhåpningsfullt og fornøyd på samme tid. Han roser samarbeidspartnerens risikovilje.
– Prosjekter som dette innebærer alltid en viss risiko. Avstanden mellom suksess og fiasko er små. Men Island Offshore har vært villige til å satse, sier han.


STATOIL-INITIATIV

Island Offshores intervensjonsfartøy, ”Island Wellserver”, er en del av Statoils operasjon i Nordsjøen og skidder utstyr til bruk i brønnintervensjonsarbeidet. Foranledningen til prosjektet var en behovsmelding fra Statoil. Analyser viste at det gikk med uforholdsmessig mye tid til skiddearbeidet på båten.
– Så langt vi kjenner til kan ingen andre tilby et skiddesystem som går kontinuerlig, og som utfører en operasjon på under halvparten av tiden i forhold til dagens utstyr, understreker Malm Orstads Haakon Wiik.


EN KREVENDE JOBB

Mads Hagen og Magne Obrestad startet monteringsarbeidet i august og er nå i avslutningsfasen.
– Det har vært en krevende jobb, men det visste vi før vi startet. Prototyper er en større utfordring enn andre oppdrag, smiler Magne Obrestad og kikker på makkeren.
– Det har vært endringer, justeringer og nye tilpasninger hele tiden. Men disse to har vært utrolig flinke til å holde entusiasmen oppe.
– Jeg har flere ganger kommet med ting jeg har tenkt på i løpet av natten, skyter Wiik inn.
–Vi har jo vært med på liknende prosjekter tidligere og vet at det ofte er ett skritt fram og to tilbake i slike prosesser, svarer Obrestad, hele tiden med et smil om munnen. Montørene er imponert over nyvinningen.
– Det nye skiddesystemet har en fart på to meter i minuttet. Det høres ikke mye ut, men tilsvarende fart i dagens systemer er på kun 0,75 meter i minuttet, påpeker Wiik, og montørene gjør store øyne.
– Såpass?!?


VIL PRODUSERE FLERE

Etter FAT-testen i desember skal det nye skiddesystemet monteres på Island Wellserver, en jobb både Mads Hagen og Haakon Wiik skal være med på.
– Vi er ikke i mål før utstyret er i operasjon.
Går dere rett i gang med neste skiddeprosjekt nå?
– Vi håper selvsagt at vi skal få produsere flere skiddesystemer av denne typen.
 

skjermbilde 2017-12-19 kl  09 19 07
De ansatte skal ha hovedæren for effektiv snuoperasjon
2018 blir et spennende år
Les mer
53039
Malm Orstad har snudd tallene og vant pris for god inspirasjon
Inspirasjonspris til Malm Orstad
Les mer
sailaway 1
Verdens første offshore havmerde
Ocean Farm 1
Les mer
Arkiv
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering