MO Update

Nye målemaskiner

Investerer i presisjon

m%c3%a5lemaskin portrett
En investering på fem millioner i nye målemaskiner, gjør at Malm Orstad kan heve nøyaktighetsnivået på sine kontrollmålinger ytterligere.

– Dokumentasjonskravene i bransjen øker stadig. For å holde tritt med utviklingen, er det helt nød-vendig å gå til innkjøp av nye målemaskiner, sier produksjonssjef Morten Orstad.

OGSÅ STØRRE DIMENSJONER
Malmen treffer ham på kontoret i første etasje, vegg i vegg med produksjonshallen. Han er i farten. Det er mye som skjer. Likevel har produks-jonssjef Orstad plass til mer.– Trøkket er bra, men vi har langt mer å gå på. Mye tyder på at det befinner seg like rundt neste sving, sier han idet vi runder hjørnet og går inn i produksjonshallen for å ta dagens målemaskin nøyere i øyesyn. Den befinner seg i et eget rom inne i produksjonshallen. Også de nye maskinene vil få sin plass her. Den minste leveres i løpet av sommeren, mens den største, som har en høyde på seks meter, kommer i høst. Med denne åpner det seg nye muligheter for Malm Orstad. – Med den store målemaskinen kan vi måle større deler enn vi kan i dag. Maskinen er såpass høy at vi faktisk må justere taket noe, opplyser Orstad.
m%c3%a5lemaskin n%c3%a5l
ENDA MER EKSAKTE MÅL
Med de to nye målemaskinene øker Voll-bedriften ikke bare kapasiteten, men også presisjonsnivået. Orstad og hans medarbeidere kan med de nye maskinene måle hver eneste produktdel de leg-ger i maskinen mer eksakt.– Vi vil dessuten kunne gå lengre inn i produk-tene, 800 millimeter for å være eksakt. Det er en styrke, forklarer Morten Orstad videre.I tillegg til økt presisjon og kapasitet, vil det nye utstyret til Malm Orstad også bidra positivt med henblikk på effektiviteten. – I noen av produktene vi produserer, må vi foreta målinger i flere operasjoner. Med nytt utstyr kan vi foreta langt de fleste målinger i én og samme operasjon. Det er en stor fordel, sier Orstad.

HELT NØDVENDIG
Morten Orstad anslår at rundt 20 prosent av produktene som produseres i produksjonshallen hos Malm Orstad, går gjennom målemaskinene. Med nytt utstyr, kan tallet fort bli høyere. – Investeringen vil uansett være stor i forhold til det vi rent økonomisk får igjen for den. Når det er sagt, er det ingen vei utenom. Oljebransjen får stadig nye krav i forhold til dokumentasjon. Dette må vi ta hensyn til, og i høst er vi fullt på høyden.

skjermbilde 2017-12-19 kl  09 19 07
De ansatte skal ha hovedæren for effektiv snuoperasjon
2018 blir et spennende år
Les mer
53039
Malm Orstad har snudd tallene og vant pris for god inspirasjon
Inspirasjonspris til Malm Orstad
Les mer
sailaway 1
Verdens første offshore havmerde
Ocean Farm 1
Les mer
Arkiv
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
Achilles - joint qualification system
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering