Om oss

Fasiliteter

Vi flyttet inn i våre nåværende fasiliteter sommeren 2008, kun et steinkast unna gamlebygget på Voll i Rogaland. De nye lokalene er på totalt 6500 kvadratmeter, og består blant annet av 30 kontorer. Det er i tillegg tilgjengelig kontor og arbeidsstasjoner for kunder og partnere dersom det er ønskelig med samarbeid her hos oss.
 
Våre fasiliteter er lagt opp med stort fokus på effektiv og sikker produksjon, samt at det skal innby til økt trivsel blant både medarbeidere og kunder.


Les mer
 jih1967
Malm Orstad
Adresse
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telefon +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
norsk akkreditering
qualified - utilities nordics and central europe cmyk
jqs-supplier-logo-stamp
Address
Malm Orstad AS
Vollveien 66
4354 Voll

Telephone +47 48 22 10 00


post@malmorstad.no
Achilles - joint qualification system
norsk akkreditering